Кратък фирмен профил

Кепитъл Консепт Лимитед АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 5, офис В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200478388
Капитал (лв.): 2 151 467 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 25.10.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български ичуждестраннидружества; придобиване, управление и продажба наакции, облигации, и всякакви видове деривативни ценни книжа; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участвува; финансиране на дружества, в които дружеството участвува; придобиване, строеж, ремонт и управление на недвижими имоти; хотелиерска, ресторантъорска, туристическа и туроператорска дейност, предлагане на спортни и рекреационни услуги, балнеолечебна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволяваизвършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
28.02.2020: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) Кепитъл Консепт Лимитед...
31.01.2020: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) Кепитъл Консепт Лимитед...
14.01.2020: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) В Кепитъл Консепт...
14.01.2020: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) В Кепитъл Консепт...
14.01.2020: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) Уведомление от Профит...
02.12.2019: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) Кепитъл Консепт Лимитед...
27.11.2019: Кепитъл Консепт Лимитед АД-София (WCO) На основание чл. 43а,...
05.11.2019: Оборотът на БФБ е 34,3 млн. лв. през октомври 2019 г., с...
28.10.2019: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) На проведено редовно ОСА от...
26.09.2019: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 976 пъти
[2016: 1 131, 2015: 259, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 201, 2011: 91, ... ]