Кратък фирмен профил

Кепитъл Консепт Лимитед АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 115Г, Бизнес сграда Мегапарк, ет. 5, офис В
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200478388
Капитал (лв.): 2 151 467 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български ичуждестраннидружества; придобиване, управление и продажба наакции, облигации, и всякакви видове деривативни ценни книжа; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участвува; финансиране на дружества, в които дружеството участвува; придобиване, строеж, ремонт и управление на недвижими имоти; хотелиерска, ресторантъорска, туристическа и туроператорска дейност, предлагане на спортни и рекреационни услуги, балнеолечебна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволяваизвършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
21.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
03.07.2018: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) На проведено редовно ОСА от...
17.05.2018: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) В БФБ-София АД са постъпили...
13.02.2018: Търгът за голф игрището край Елин Пелин е спрян Продажбата на...
05.02.2018: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) На проведено извънредно ОСА от...
16.01.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
02.01.2018: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) В БФБ-София АД са постъпили...
17.11.2017: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) Александър Методиев Петков е...
14.11.2017: Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO) В БФБ-София АД е постъпил...
14.11.2017: Първите големи сделки с ДЦК на борсата вече са факт Две...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 718 пъти
[2016: 873, 2015: 259, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 201, 2011: 91, ... ]