Кратък фирмен профил

Феникс Инверс ООД - София


Контакти

София, 1142
ул. Гургулят 5, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 820169617
Капитал (лв.): 282 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на метални отпадъци
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини, производство на изделия за бита и индустрията, вътрешна и външнотърговска дейност, преработка и търговия с черни, цветни и благородни метали, изкупуване на компютри втора употреба, телефонни централи, електронни елементи и всякакъв вид електронене скраб и извличане от тях на благородни и цветни метали при спазване на закона, както и всяка друга дейност която не е забранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
11.06.2013: Асоциацията по рециклиране с ново ръководство Българската...
27.06.2012: По поръчка на голямата руска компания "Еко Кемикъл" със седалище...
22.06.2009: Проект за производство на съдове от пластмаса, които ще се...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 262к, ал. 2 ТЗ с...
20.02.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
26.05.2006: Пазарът на черен скрап в България е за около 900 000 тона...
05.05.2006: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.03.2005: Съветът на директорите на "Екобулпак" - АД, София, съобщава, че...
11.02.2005: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.07.2004: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 285 пъти
[2016: 464, 2015: 83, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 256, 2011: 214, ... ]