Кратък фирмен профил

Ромбулекс ООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Владайска 38, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030220917
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Изолационни строителни дейности
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, организация, изпълнение, експлоатация и сервиз на антикорозионни изолации, специални подови настилки, както и такива с антисептични свойства в промишлени, селскостопански, xранително- вкусови, битово-комунални, здравни, туристически и спортни сгради и съоръжения в страната и чужбина- вътрешна и външна търговска дейност, проектиране, строителство и експлоатация на всякакви сгради и съоръжения.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 269 пъти
[2016: 167, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]