Кратък фирмен профил

Инфрапро АД - София


Контакти

София, 1172
ул. Николай Хайтов 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200762045
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 12.11.2018 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране и изпълнение на инфраструктурни проекти; енергийно обследване на сгради и промишлени предприятия; сертифициране; инженерингови и консултантски услуги; търговско представителство; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на стоки и други вещи; извършване на всякакъв вид услуги (без забранените от закона); всички други дейности, разрешени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 275 пъти
[2016: 175, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]