Кратък фирмен профил

АМК задвижваща и управляваща техника ЕООД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Ген. Николов 1, пк 163
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107051831
Капитал (лв.): 4 357 520
 
 
 

Отрасъл: Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
Предмет на дейност: Посредническа, маркетингова, инженерингова, производствена, търговска, сервизна дейност в областта на всякакъв вид електронни и електротеxнически съоръжения и уреди. дружеството може да действа във всички области, които са в пряка или непряка връзка с предмета на дейност на фирмата. сделки с недвижими имоти, защита и сделки с обекти на интелектуалната собственост. лизингова и иновационна дейност. транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина. търговско представителство, агентство и посредничество. вътрешна и външна търговия. други дейности, незабранени със закон.
 

29.01.2018: Четири компании взеха наградите на германската икономика Витте...
02.11.2015: Вливане на АМК-ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕИК/ПИК 200416748...
01.04.2014: Проектът "Южен поток" ще разкрие 5 хил. работни места Чрез...
18.05.2011: Предприятията „Оптикс“ АД и „Примавет“ ООД бяха отличени като...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 652 пъти
[2016: 336, 2015: 48, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 184, 2011: 19, ... ]