Кратък фирмен профил

Дренски ЕООД - Троян


Контакти

Троян, 5600
ул. 34-ти Троянски полк 15 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110549105
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Предмет на дейност: Търговска, външнотърговска, посредническа и комисионна дейност; дърводелски услуги, производство на мебели и изделия от дърво; хотелиерство, ресторантъорство, откриване на заведения за обществено хранене, отдих и развлечения; производство, изкупуване, преработка и продажба на растителна и животинска продукция; превозни услуги в страната и чужбина; производство на стоки и извършване на услуги и други дейности в страната и чужбина, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 604 пъти
[2016: 336, 2015: 41, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 150, 2011: 1, ... ]