Кратък фирмен профил

Застрахователна компания Лев Инс АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 51 Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121130788
Капитал (лв.): 43 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Застраховане, като дружеството извършва застрахователни сделки по следните видове застраховки: ”Злополука”, ”Заболяване”, застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превози, застраховка на релсови превозни средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по време на превоз, застраховка ”Пожар и природни бедствия”, застраховка ”Щети на имущество”, застраховка ”Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС, застраховка ”Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на летателни апарати, застраховка ”Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка ”Обща гражданска отговорност”, застраховка на кредити, застраховка на гаранции, застраховка на разни финансови загуби, застраховка на правни разноски (правна защита) и помощ при пътуване, презастраховане.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
17.05.2018: КФН извади кипърската ЗК "Олимпик" от пазара на "Гражданска...
22.02.2018: Комисията за финансов надзор нареди да се прекрати борсовата...
05.01.2018: Общото застраховане с 8,6% годишен ръст на премиите в края на...
28.11.2017: КФН очаква небанковият финансов сектор да продължи да...
04.10.2017: 9 български компании влизат в SEE TOP 100 на най-големите...
04.10.2017: Застрахователните компании с 10,6% годишен ръст на брутните...
28.08.2017: Банка "Виктория" - на четири оферти от затварянето Банка с...
13.06.2017: КФН одобри одиторите на "Лев Инс" Комисията за финансов надзор...
13.06.2017: КФН одобри одиторите на "Лев Инс" Комисията за финансов надзор...
01.06.2017: “Лев Инс” уедрява част от бизнеса си Зacтpaxoвaтeлят “Лeв Инc”...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 623 пъти
[2016: 314, 2015: 174, 2014: 103, 2013: 206, 2012: 489, 2011: 381, ... ]