Кратък фирмен профил

Анг комерс АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. "Мальовица" No 4, вх. "В"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200775021
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Общи събрания: Последно - 05.11.2019 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, спедиторска дейност, комисионерство, посредническа дейност, отдаване под наем недвижими имоти, движими вещи, моторни превозни средства (леки автомобили), годишни технически прегледи, маркетингови услуги, маркетингови проучвания, стратегии, преоценки на имущество, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 681 пъти
[2016: 470, 2015: 28, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 101, 2011: 17, ... ]