Кратък фирмен профил

Алфа България АД - София


Контакти

София, 1408
ж.к. Иван Вазов, ул. Емил Берсински 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200845765
Капитал (лв.): 1 181 160
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 04.05.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантъорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република българия. всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
14.05.2020: Алфа България АД-София (VZW) Дружеството изпраща коригиран...
11.05.2020: Алфа България АД-София (VZW) На проведено редовно ОСА от...
14.04.2020: Алфа България АД-София (VZW) Алфа България АД уведомява, че на...
30.03.2020: Алфа България АД-София (VZW) В БФБ АД са постъпили Покана и...
27.03.2020: Алфа България АД-София (VZW) В БФБ АД са постъпили материали за...
26.03.2020: Алфа България АД-София (VZW) Поради липса на кворум, свиканото...
10.03.2020: Алфа България АД-София (VZW) Поради липса на кворум, свиканото...
09.03.2020: Алфа България АД-София (VZW) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.02.2020: Алфа България АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
14.08.2019: Алфа България АД-София (VZW) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 654 пъти
[2016: 957, 2015: 124, 2014: 73, 2013: 147, 2012: 347, 2011: 43, ... ]