Кратък фирмен профил

Картрейд Ойл ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Кооператор 54
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102855255
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Продукти и услуги:
бункероване и търговия с метали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с нефтопродукти и производните им, сделки с цветни и черни метали, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба лизинг, корабно снабдяване, корабно агентиране, корабно опериране и всички други видове сделки свързани с търговското корабоплаване.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 327 пъти
[2016: 94, 2015: 15, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 79, 2011: 27, ... ]