Кратък фирмен профил

Фотоволтаични системи-България ЕАД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 81Б, ет. 4, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200641346
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; търговия с електическа енергия; организиране на пазар на електрическа енергия; инвестиционна дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на недвижими имоти, с цел продажбата им; строителство и реконструкция на недвижими имоти; консултации, търтовско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 228 пъти
[2016: 70, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 65, 2011: 14, ... ]