Кратък фирмен профил

Екогалваник ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Тутракан 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117623234
Капитал (лв.): 1 302 800
 
 
 

Отрасъл: Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали
Предмет на дейност: Създаване на предприятие в Република България, гр. Русе с основно производство повърxностна обработка в металната индустрия, търговска дейност - продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 203 пъти
[2016: 98, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, ... ]