Кратък фирмен профил

Зара нова АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Васил Левски 50, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200747890
Капитал (лв.): 95 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.05.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, управление и разработване на проекти, свързани с недвижими имоти, строителство, търговия със строителни материали, производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство, предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, включително счетоводни услуги, туристически услуги, хотелиерство и ресторантъорство, транспортна дейност в страната и чужбина, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 611 пъти
[2016: 341, 2015: 33, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 160, 2011: 4, ... ]