Кратък фирмен профил

Фандинг Салюшън Инкорпорейтид ЕАД - София


Контакти

София, 1301
ул. Княз Борис І 99
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200552050
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 29.03.2019 
Предмет на дейност: Производство, вътрешна и външно търговска дейност на едро и дребно, строителна дейност, счетоводни и консултантски услуги, комисионна и оказионна търговия, транспортна, складова, спедиторска дейност, битови услуги, рекламно-информационна, инжинерингова, маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество /без процесуално представителство/ на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, експорт и реекспорт, търговия и управление на /недвижими/ имоти и имущества, както и извършване на всякаква стопанска и търговска дейност разрешена от закона, самостоятелно и в сдружение, в българия и зад граница.
 

09.11.2009: Фандинг Салюшън Инкорпорейтид ЕАД - София свиква Извънредно общо...
09.11.2009: Фандинг Салюшън Инкорпорейтид ЕАД - София свиква Извънредно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 539 пъти
[2016: 276, 2015: 57, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 133, 2011: 10, ... ]