Кратък фирмен профил

Плюс Пропъртис АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул.Боруйград 13-15 А, ателие А1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200963443
Капитал (лв.): 1 502 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 11.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; проектиране, изграждане, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строително предприемачество; извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 184 пъти
[2016: 84, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]