Кратък фирмен профил

Соларпро Холдинг АД - София


Контакти

София, 1766
София парк, Търговска зона, бл. 16, вх. Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200969916
Капитал (лв.): 46 763 461
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Общи събрания: Последно - 29.08.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества в които дружеството участва, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на р. българия и за която не се изисква предварително разрешение/ лицензия/ от държавен орган като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
13.07.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Поради отписване като публично...
06.07.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Уведомление относно вписани в...
26.06.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) На проведено редовно ОСА от...
31.05.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София ...
16.05.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София...
03.05.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) В БФБ-София АД са постъпили...
03.05.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София...
02.05.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София ...
03.04.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София...
02.03.2018: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 942 пъти
[2016: 834, 2015: 338, 2014: 200, 2013: 400, 2012: 862, 2011: 260, ... ]