Кратък фирмен профил

ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД - София


Контакти

София, 1301
бул. Княгиня Мария-Луиза 9-11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831364383
Капитал (лв.): 14 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Общи събрания: Последно - 21.01.2019 
Предмет на дейност: Осъществяване на всички дейности, обичайни за една международна счетоводна фирма, включващи, но не ограничени до: осъществяване на услуги, свързани с одит и други оценки и гаранции, управление на рискови капитали, услуги, свързани със сливане и придобиване на дружества, оценяване на счетоводни информационни системи, вътрешен одит и обучение, свързани с бизнес и финанси, консултации по управление, финансови консултации, вкл. експертни оценки на предприятия.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
11.06.2018: Европейската банка за възстановяване и развитие финансира план...
23.04.2018: Всяка трета фирма е жертва на престъпление Всяка трета фирма у...
21.02.2018: България ще участва с три иновационни хъба в проект на...
20.12.2017: Българо-швейцарска фирма ще прави предпроектното проучване за...
13.03.2017: КФН обяви одиторите за проверка №2 на пенсионните...
06.10.2016: КФН одобри новите оценители на застрахователите и пенсионните...
24.02.2016: Българският бизнес губи най-много време в ЕС за плащане на...
15.02.2016: Девет консултанти проверяват банките Девет консултантски...
02.10.2015: Браншови организации от хранително-питейната индустрия и...
23.11.2012: За председател на Управителния съвет на Конфедерацията на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 510 пъти
[2016: 253, 2015: 87, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 281, 2011: 156, ... ]