Кратък фирмен профил

Интерсолар Варна АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Двадесети април 6, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201031659
Капитал (лв.): 26 073 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 31.05.2016 
Предмет на дейност: Изграждане на фотоволтаични електроцентрали и на завод за фотоволтаични модули, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на рб, за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, а ако такова е необходимо - след получаване на съответното разрешение; производство на други електрически съоръжения, некласифицирани другаде.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
31.01.2017: Интерсолар Варна АД-София (ITV) Интерсолар Варна АД-София ...
28.07.2016: Интерсолар Варна увеличава печалбата си близо 4 пъти за три...
28.07.2016: Интерсолар Варна АД-София (ITV) Интерсолар Варна АД-София ...
20.06.2016: Интерсолар Варна АД-София (ITV) Поради отписване на Интерсолар...
03.06.2016: Интерсолар Варна АД-София (ITV) На проведено ОСА от 31.05.2016...
03.06.2016: Интерсолар Варна с четвърти и вероятно последен дивидент в...
03.06.2016: Интерсолар Варна АД-София (ITV) На проведено на 31.05.2016 год....
03.05.2016: Интерсолар Варна АД-София (ITV) Интерсолар Варна АД-София...
03.05.2016: Интерсолар Варна АД-София (ITV) Интерсолар Варна АД-София ...
03.05.2016: Интерсолар Варна АД-София (ITV) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 584 пъти
[2016: 311, 2015: 96, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 135, ... ]