Кратък фирмен профил

Ленд Инвестмънт Къмпани ЕАД - Варна [Несъстоятелност]


Контакти

Варна, 9000
бул. Осми Приморски Полк 128, ет. 3, офис 81
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201038251
Капитал (лв.): 8 605 650
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Общи събрания: Последно - 14.05.2019 
Предмет на дейност: Изграждане, експлоатация и поддръжка на логистични центрове, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова дейност в областта на туризма, търговия с недвижими имоти, строителство, ремонт и вътрешен дизайн, откриване и експлоатация на хотели, магазини и заведения за обществено хранене, туристическа и тур операторска дейност, тур агенска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 339 пъти
[2016: 151, 2015: 25, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 125, 2011: 3, ... ]