Кратък фирмен профил

Еврогруп Инженеринг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Московска 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201043177
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 10.05.2016 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, предприемачество, маркетинг, инженерингова дейност, представителство и агентство. извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност по смисъла на чл.1 от търговския закон и другите действащи нормативни актове, както и всяка друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.
 

07.11.2012: От единия джоб в другия Ако дребните инвеститорите на...
08.10.2010: Коя е "Холдинг Пътища" "Холдинг Пътища" е наследник на...
24.09.2010: КФН проверява "Холдинг Пътища", свързвана с бизнесмена Васил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 592 пъти
[2016: 138, 2015: 85, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 200, 2011: 30, ... ]