Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
08.07.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно предварителни данни...
08.07.2021: Приходите на "Алтерко" набъбват с близо 75% през...
02.07.2021: Алтерко АД-София (A4L) На проведено редовно ОСА от 28.06.2021...
01.07.2021: 30% от инвестициите на „ИмПулс I“ АД ще са в компании,...
30.06.2021: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД публикува уведомление относно...
30.06.2021: Алтерко АД-София (A4L) На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на...
22.06.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
21.06.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление по чл. 19, пар. 3 от...
10.06.2021: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно сключено...
10.06.2021: "Алтерко" подписа предварителен договор за продажба на азиатския...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 392 пъти
[2016: 3 290, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]