Кратък фирмен профил

Ейч Би Минералс ООД - София


Контакти

София, 1324
ж.к. Люлин 7, ул. 705 - та 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175129451
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рязане, профилиране и обработване на скални материали
Предмет на дейност: Получаване, добив, преработка и търговия с минерални и скални суровини, производство и продажба на бетон, експлоатация на бетонови възли и реализация на продукцията, производствена и търговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, строителство, хотелиерство и ресторантъорство, проектиране, изграждане, търговия и отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и комисионерство, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.
 

31.01.2019: „Хидроминерал“ ООД е новият концесионер на участък „Магстрой“ от...
04.10.2012: Три фирми ще проучват подземни богатства в срок от 35 години В...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 571 пъти
[2016: 418, 2015: 19, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 91, ... ]