Кратък фирмен профил

Велграф Асет Мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201079376
Капитал (лв.): 68 979 758
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Покупко продажба на стоки и услуги, които не са забранени и за които не се изисква специален лиценз, покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти, покупко -продажба на стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид, ресторантъорство, хотелиерство, туристическа дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, производствена дейност, мениджмънт и маркетинг, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, комисионни и консултантски услуги, както и всякакви други разрешени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
19.07.2019: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) На проведено редовно ОСА...
02.07.2019: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) Поради липса на кворум,...
22.05.2019: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) В БФБ АД са постъпили...
03.04.2019: Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
01.03.2019: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VXA) В БФБ АД е постъпил...
09.01.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.12.2018: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) На проведено заседание...
20.12.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати