Кратък фирмен профил

Велграф Асет Мениджмънт АД - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201079376
Капитал (лв.): 68 979 758
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 31.07.2020 
Предмет на дейност: Покупко продажба на стоки и услуги, които не са забранени и за които не се изисква специален лиценз, покупка, строителство, обзавеждане, отдаване под наем, управление и продажба на недвижими имоти, покупко -продажба на стоки или други вещи в първоначален, обработен или преработен вид, ресторантъорство, хотелиерство, туристическа дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, производствена дейност, мениджмънт и маркетинг, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, комисионни и консултантски услуги, както и всякакви други разрешени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
03.08.2020: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) Поради липса на кворум,...
10.07.2020: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) В БФБ АД са постъпили...
01.07.2020: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) В БФБ АД са постъпили...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
01.04.2020: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
24.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.03.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.02.2020: Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) На проведено извънредно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати