Кратък фирмен профил

Викис Хидравликс ООД - Орешак - Лч


Контакти

Орешак - Лч, 5630
ул. Стефан Стамболов No 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110555909
Капитал (лв.): 163 700
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Изработване на изделия от метали; детайли за/и хидравлични цилиндри, маркучи за високо налягане и други подобни; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид търговско представителство и агентски сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и други незабранени от закона дейности на територията на рбългария и в чужбина.
 

19.03.2016: Троянката Пламена Сиракова – бизнесдама на 2016 година. Пламена...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати