Кратък фирмен профил

Нинахим ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7004
ул. Кирил и Методий 47, бл. Дружба, вх. Г, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117614139
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство и търговия с лако - бояджийски материали, счетоводни услуги, производство на мъжко и дамско облекло и търговия на едро и дребно с такова в страната и чужбина, търговия с хранителни и промишлени стоки, изкупуване, производство и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни услуги, ресторантъорски, хотелиерски и туристически услуги, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, разкриване и експлоатация на заложни къщи и извършване на заложна дейност, предоставяне на заеми срещу залог на вещи и други имуществени обезпечения, транспортна дейност в страната и чужбина, таксиметрова дейност, лизингова дейност, складова дейност, валутни сделки и разкриване и експлоатация на обменни бюра, външна и вътрешна търговия на едро и дребно, консултантска дейност, маркетингова дейност, сервизна дейност и извършване на сервизни услуги, търговски сделки с медицинска техника и апаратура и експлоатация на медицинска техника и апаратура, експлоатация на самопродаващи машини и апарати, търговия на едро и дребно с алкохолни напитки, цигари и цигарени изделия /при спазване на законовите изисквания и след получаване на предвидените за това разрешения/, всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.