Кратък фирмен профил

Автотранспорт и механизация България АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
район Южен, ул.Огнево 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201126737
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Общи събрания: Последно - 19.04.2019 
Предмет на дейност: Транспорт на пътници и товари /след получаване на необходимите лицензи/; ремонтна и сервизна дейност; проектиране, строеж, обзавеждане, покупка и продажба на недвижими имоти; обработка, внос, износ, покупка, продажба, реализация и транспорт на стоки от всякакъв произход, обработени или преработени в българия или чужбина; комисионерска, спедиторска, складова, лизингова дейност; търговско представителство и агентиране; хотелиерство и ресторантъорство и други туристически услуги /след лиценз/; реклама, консултантски и информационни услуги; маркетинг и инженеринг;
 

Не са достъпни новини.