Кратък фирмен профил

Пуш Пул Продъкшън АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 45, ет. 5, ап. 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201123972
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.04.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, сделки на търговско представителство и посредничество; превозни сделки, хотелиерство, ресторантъорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или предоставяне на други видове услуги; сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, издателска или печатарска дейност, производство на филми, звукозапис; продуциране, режисура и създаване на филми, рекламни клипове и други; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.