Кратък фирмен профил

Приста-рисайклинг АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Златен рог No 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201144074
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Рециклиране на неметални отпадъци
Общи събрания: Последно - 31.03.2021 
Предмет на дейност: Рециклиране на минерални и синтентични масла и съпътстващи нефтопродукти; транспортна дейност в международно съобщение; производство и пластмент на базови масла и суровини от рециклиране; представителство и дистрибуция на водещи световни производители на рециклиращи технологии.
 

18.05.2016: „Приста рисайклинг“ открива в сряда високотехнологичен завод за...
18.11.2010: Българският производител на моторни и индустриални масла "Приста...
18.05.2010: Приста Ойл Каскаспиан ЕАД - София свиква Извънредно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати