Кратък фирмен профил

Чайка Тауър АД - Варна


Контакти

Варна, 9005
ж.к. Чайка 98
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201146227
Капитал (лв.): 855 900
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 17.04.2019 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки и други вещи, търговско представителство, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, управление на активи, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически услуги, лицензионни сделки, строителство и търговия с недвижими имоти, посредничество, рекламна дейност, транспортни услуги, издателска дейност.
 

Не са достъпни новини.