Кратък фирмен профил

Застрахователно дружество Евроинс АД - София


Контакти

София, 1797
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121265113
Капитал (лв.): 32 470 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 24.11.2022 
Предмет на дейност: Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злополука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на товари по време на превоз, застраховка "пожар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кредити, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове,застраховка на гаранции.
 


Новини

  стр. 1 / 72   стр.    
05.09.2022: АДФИ ще провери фалиралия туроператор "Дрийм...
11.06.2021: ЕБВР ще отпусне заем до 60 млн. евро на "Еврохолд" по сделката...
21.09.2020: Два български застрахователя разширяват дейността си в Гърция и...
27.03.2020: Източна газова компания ЕАД-София (9IPA) Във връзка с...
07.02.2020: Над 2.66 млрд. евро са инвестирали в чужбина български...
25.10.2019: КЗК не хареса и "Еврохолд" за купувач на ЧЕЗ И вторият опит за...
16.10.2019: Еврохолд внесе в КЗК допълнителни документи за задълбоченото...
14.10.2019: Пет компании в общото застраховане държат над половината от...
11.10.2019: КФН утвърди одиторите на още три застрахователни...
01.07.2019: Фич дава негативна перспектива за дружества на Еврохолд. Има...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 388 пъти
[2016: 2 139, 2015: 451, 2014: 154, 2013: 309, 2012: 1 037, 2011: 607, ... ]