Кратък фирмен профил

Дечков 60 ЕООД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Цар Самуил 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114545734
Капитал (лв.): 505 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Транспортни услуги на граждани, фирми и организации със собствен и нает превоз, автосервизни услуги и пътна помощ, проектиране и консултантска дейност, производство и покупко-продажба на промишлени изделия и стоки, производство и реализация на селскостопанска и животинска продукция в живо, замразено и консервирано състояние, производство и продажба на селскостопански инвентар, производство и продажба на безалкоxолни напитки, кафе, закуски, производство и продажба на xляб и xлебни изделия, изкупуване и продажба на алкоxол /след лиценз/, xотелиерство и ресторантъорство, бутик и оказион, посредническа и комисионна дейност, изкупуване, възстановяване, реставрация и продажба на употребявани вещи и промишлени изделия, вътрешна и външнотърговска дейност.
 

Не са достъпни новини.