Кратък фирмен профил

Македони АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Краище 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201288664
Капитал (лв.): 1 980 433
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 21.03.2019 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство; посредничество и агентство в страната и чужбина; рекламна и импресарска дейност; строителство на жилищни, битови и промишлени сгради; проектантска дейност; външен и вътрешен дизайн; производство и търговия с промишлени стоки; всякакъв друг вид търговска, стопанска и консултантска дейност, позволена от закона.
 

Не са достъпни новини.