Кратък фирмен профил

Интерплан инженеринг ЕАД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 5, маг. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201315969
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 01.03.2012 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, инженеринг, ремонтни работи, реконструкции и рехабилитация на пътища и други инфраструктурни обекти, геопроучвателни, хидроложки и сондажни работи, реализация на инвестиционни проекти и в това число строителство, ремонт, поддръжка, управление, стопанисване, продажба и отдаване под наем, научно-изследователска и развойна дейност, производство и търговия със строителни материали, консултантски услуги, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и расторантъорство, обучение и преквалификация на работници и служители в строителството, посредническа дейност по информиране и наемане на работа, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

04.11.2015: "Булгартабак" вече е официално съсобственик на дистрибутор на...
27.08.2015: 17 наши фирми в класация Топ 500. Международният кредитен...
15.06.2015: Новата ръка на King's King's, вече има - ексклузивен...
22.12.2014: Краят на една цигарена легенда След като дългогодишният топ...
14.05.2012: Според една от версиите на пазара в момента "Булгартабак" има...
11.05.2012: Нова търговия за "Булгартабак" Цигареният холдинг стъпва и в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати