Кратък фирмен профил

Финанс Директ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201343299
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 06.07.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
08.12.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Във връзка с настъпване на...
05.11.2020: Финанс Директ АД-София (0FDE) Във връзка с настъпване на...
29.10.2020: Финанс Директ АД-София (0FDC) Финанс Директ АД-София представи...
29.10.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Финанс Директ АД-София представи...
29.10.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Финанс Директ АД-София представи...
22.10.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
21.10.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
19.10.2020: Финанс Директ АД-София (0FDD) Уведомлениеза одобрен от КФН...
05.10.2020: Финанс Директ АД-София (0FDC) Във връзка с настъпване на...
05.10.2020: Финанс Директ АД-София (0FDC) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати