Кратък фирмен профил

Геомаш АД - Балчик


Контакти

Балчик, 9600
ул. Варненска 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124099967
Капитал (лв.): 91 895
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.07.2020 
Предмет на дейност: Основен ремонт на сондажни машини и съоръжения, селскостопанска техника, каменотрошачки, бетонобъркачки, производство на каучукови и метални резервни части и нестандартно оборудване за сондажна и друга проучвателна, машиностроителна и селскостопанска техника, леене и коване на различни заготовки, проектиране, производство и монтаж на метални конструкции, вентилации, инструментална екипировка и инвестиционно оборудване, консултации и разработване на конструктивна и технологична документация, производство на стоки за бита, търговия в страната и в чужбина, отдаване под наем на дълготрайни материални активи.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
29.03.2010: Геомаш АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.10.2009: Геомаш АД - Балчик свиква Извънредно общо събрание на...
17.06.2009: Геомаш АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.06.2009: Геомаш АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.07.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.03.2007: Съветът на директорите на "Геомаш" - АД, Балчик, на основание...
08.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.05.2004: Съветът на директорите на "Геомаш" - АД, Балчик, на основание...
17.09.2002: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 086 пъти
[2016: 496, 2015: 71, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 195, 2011: 52, ... ]