Кратък фирмен профил

Атмикс ООД - София


Контакти

София, 1408
ж.к. Южен парк, ул.Атанасий Велики, бл. 110, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175236065
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговска дейност, консултантска дейност и услуги; туристическа дейност в страната и чужбина; търговско посредничество и представителство, маркетингови дейности, реклама и дизайн, продуцентска и издателска дейност, както и всяка друга, незабранена със закон дейност.
 

Не са достъпни новини.