Кратък фирмен профил

Севън Топс БГ ООД - Браниполе


Контакти

Браниполе, 4109
местност "Чиирите" No 020А, сграда "Плодохранилище"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115926551
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
Предмет на дейност: Търговска дейност - търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви стоки, в това число перилни препарати, производство на такива стоки, извършване на всякакъв вид услуги - посреднически, консултантски, транспортни, строителни и др., осъществяване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.