Кратък фирмен профил

Томед ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Свети Патриарх Евтимий 80 А, ет. 3, офис 14-15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123685800
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Монтаж, сервиз и търговия на електро-медицинска и рентгенова техника и апаратура, извършване на всякакъв вид търговия, внос и износ на всякакъв вид стоки, както и всички дейности и услуги в страната и чужбина, които не са забранени със закон. когато има разрешителен режим-след съответното разрешение.
 

Не са достъпни новини.