Кратък фирмен профил

Хебър ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825344718
Капитал (лв.): 66 651
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.04.2008 
Предмет на дейност: Производство, пласмент, търговия на едро и дребно с xляб, xлебни и сладкарски изделия, xранителни и други стоки, внедряване на нови теxнологии, теxнологично оборудване на фирмени магазини.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
16.12.2015: Група от свързани фирми държи 23% от пазара на...
13.03.2009: Хебър-Пловдив ЕАД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
24.04.2007: Съветът на директорите на Високотехнологичен парк "Хебър" - АД,...
09.04.2004: Съветът на директорите на Високотехнологичен парк "Хебър" - АД,...
19.08.2003: Пловдивската общинска агенция за приватизация на основание чл....
20.06.2003: Големият хлебопроизводител ­ кооперация “Симид ­ 1000”, купи...
16.05.2003: РЕШЕНИЕ № 129 от 17 април 2003 г. На основание чл. 21, ал. 1, т....
16.05.2003: ОБЩИНА ПЛОВДИВ РЕШЕНИЕ № 128 от 17 април 2003 г. На основание...
18.04.2003: Шофьорите от “Градски транспорт” ЕООД се обявиха против...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 397 пъти
[2016: 653, 2015: 75, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 197, 2011: 98, ... ]