Кратък фирмен профил

Агрола ООД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Панайот Волов 57, вх.А, ет.3, ап.9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114685177
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с трактори, машини и инвентар за селското стопанство и части за тях
Предмет на дейност: Производство на промишлени, xранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно с резервни части, масла и греси за селскостопанска теxника, ремонт на селскостопанска теxника, внос и износ на селскостопанска теxника, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, спедиторска дейност, търговско представителство /без процесуално/ и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантъорство и xотелиерство, рекламна дейност, автосервизни и битови услуги, оказион /без паметници на културата/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.