Кратък фирмен профил

Рувитекс Индъстри АД - Бургас [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Бургас, 8000
ул. Цар Калоян No 166, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201546812
Капитал (лв.): 130 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от пластмаси
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Преработка на пвх, развойна дейност и търговия с получените продукти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.