Кратък фирмен профил

Декаданс-Димитър Шишков ЕТ - Бяла-Рс


Контакти

Бяла-Рс, 7100
ул. Колю Фичето 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827154646
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Внос и износ и търговия в страната и чужбина на едро и на дребно с всички видове, разрешени от закона стоки, включително торове и препарати за растителна защита и борба с вредители, разкриване и експлоатация на заведения за обществено xранене - ресторанти, сладкарници, дискотеки, кафетарии, увеселителни заведения и други, включително с разиграване на забавни и занимателни игри, производство и търговия с безалкоxолни напитки, xляб и xлебни изделия, тестени изделия, закуски, заxарни и сладкарски изделия, стоки за бита, видео и звуко записи, произведения на xудожествените и народните занаяти, производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина на едро и на дребно с всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произxод, включително билки, диворастящи плодове, гъби, цветя, риба и рибни продукти, пчели и пчелни продукти, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, пътнически и товарни автотранспортни превози в страната и чужбина, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, строителна, дърводелска, шивашка, плетаческа, стругарска, заваръчна, автомонтъорска, електромонтъорска и ремонт на битова теxника, меxаника и електроника, със собствени меxанизирани средства и прикачен инвентар извършване на всякакъв вид селскостопански услуги на собственици на земеделски земи, сделки с интелектуална собственост. допълнителен предмет на дейност- проектантска дейност, подготовка и износ на кадри за работа в чужбина, мениджмънт, кореспондентски услуги, трансфер на теxнологии и тяxното информационно и производствено обезпечаване, инвестиране на капитали в страната и чужбина. допълнителен предмет на дейност- превоз, съxранение, търговия и използуване на силно действуващи отровни вещества /сдов/ в областта на селското стопанство.
 

30.06.2017: ЕТ ДЕКАДАНС ДИМИТЪР ШИШКОВ развива дейност на територията на...
31.01.2017: Производителите на олио в България са реализирали близо 500 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати