Кратък фирмен профил

Жар Актив АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Войнишка 5, вх. 1, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201570375
Капитал (лв.): 360 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 30.07.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи и препродажба в първоначален, преработен им обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; лизинг; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти и продажбата им; консултантски, проектантски, строително-монтажни и ремонтни услуги; хотелиерски, информационни, програмни, импресарски и други услуги
 

Не са достъпни новини.