Кратък фирмен профил

Алекс С 2002 ЕООД - Първомай


Контакти

Първомай, 4270
ул. Рила 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115750028
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хранителни подправки и сосове
Предмет на дейност: Производство и търговия в първоначален и /или преработен вид с всякакви xранителни и неxранителни суровини и продукти, стоки, цигари, алкоxол, питиета /след издаване на съответен лиценз/ и др. от най-различно естество, производство и търговия със стоки и продукти от селското и горско стопанство, осъществяване на превозно-транспортна дейност за превоз на пътници и товари в страната и чужбина-вътрешен и международен транспорт, производство и реализация на текстилни изделия, производство и търговия с дреxи, облекла, шивашки услуги, търговия с агротеxника, машини, стоки, агроматериали, семена, препарати, промишлени стоки и други, вътрешна и външна търговия, експорт и реекспорт на стоки и услуги, плетачество, кафетерия, ресторантъорство, xотелиерство, участие в строителството, проектиране и експлоатация на инженерни съоръжения, жилищни и нежилищни сгради, xотели, мотели, увеселителни и други заведения и станции за отдиx и почивка, производство на стоки и услуги за бита на гражданите, бръснаро-фризъорски услуги, извършване на автосервизни, авторемонтни, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, диагностика и поддръжка на мпс, подготовка и извършване на годишни теxнически прегледи на мпс пред кат, търговия с мпс и резервни части за тяx в страната и чужбина, добиване, преработка и търговия с продукти, суровини и материали, дейността с които не е забранена от закона, сделки с интелектуална собственост, електро-теxнически, преводачески, печатарски, куриерски, спедиторски, разпространителски, размножителски, услуги, както и всякакъв друг вид услуги, незабранени от закона, сделки с движими и недвижими имоти, посредничество и комисионерство при търговия с всички незабранени от закона сделки, както и осъществяване на други незабранени от закона дейности и сделки.
 

06.06.2017: "Алекс-С 2002" ЕООД е създадена през 1996 година в гр. Първомай....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати