Кратък фирмен профил

Акилес Корпорейшън (Европейско дружество) АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 49, ет. 11-12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202356513
Капитал (лв.): 53 526 786
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 05.03.2020 
Предмет на дейност: Производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници, включително, но неизчерпателно водноелектрически, вятърни, термо-соларни, фотоволтаични или био-маса производства; придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения съгласно посочените по-горе, притежавани от дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване, или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид. предметът на дейност на дружеството включва също така придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества или групи от дружества, които имат предмет на дейност, който е свързан с посочения по-горе, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

18.05.2016: Серията оправдателни присъди по "САПАРД"...
19.01.2016: Малко централи на биомаса хванаха последните високи цени Само...
29.04.2014: "Ебиос енерджи": В двете централи край Пловдив ще инвестираме 40...
07.04.2014: Испанската EQTEC изгражда централа на биомаса в Пловдивско...
21.03.2014: ИП УниКредит Булбанк АД регистрира извънборсова /ОТС/ сделка с...
11.03.2013: “Амилум” първи стана частен Недостроен завод за царевични...
07.02.2013: Испанска заявка в биомасата Единственият останал оазис с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати