Кратък фирмен профил

Партнер-ЖСП ЕООД - Девня


Контакти

Девня, 9160
ж.к. Река Девня, Стопански двор
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103180750
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Проектанска, строителна дейност, монтаж и ремонт на технологично оборудване и съоражения, производство на строителни материали, инженерингова, консултанска и друга дейност в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.