Кратък фирмен профил

Булкрафт ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Стефан Стамболов 27, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103885963
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали
Предмет на дейност: Кораборемонтни услуги и дейности; търговска дейност с твърди и течни промишлени и битови отпадъци, както и тяхната преработка и обработка; транспортна дейност - превозване на стоки, товари и хора в страната и чужбина с автомобилен транспорт, в това число и с леки автомобили под формата на таксиметрова дейност, търговско представителство в страната и чужбина, в това число и в полза на други физически и юридически лица -местни и чуждестранни в областта на транспорта, транспортно обслужване и трансопртна дейност; търговска експлоатация в страната и чужбина на собствени и наети транспортни средства, в това число и таксиметрови автомобили; ремонтна дейност на транспортни средства - собствени и наети в това число и в полза на трети физически и юридически лица; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, в това число и в полза на други физически и юридически лица; туристическа дейност - хотелиерство и туристически подслон на местни и чуждестранни лица в собствена или наета хотелиерска база; туроператорство, туристическо представителство, в това число и на чуждестранни туроператори, предоставяне на туристически услуги на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, ресторантъорство в собствени или наети комплекси, кетъринг; информационни услуги в областта на транспорта, производствена и туристическа дейност; информационно обслужване, в това число и в полза на трети физически и юридически лица - местни и чуждестранни, търговско представителство и посредничество в областта на информационната дейност; производствена дейност в областта на леката индустрия и стоки за масово потребление, включително и хранителни стоки, търговия с произвежадните от фирмата стоки, търговска и външнотърговска дейност със стоки и услуги на други фирми в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, в това число и на чуждестранни лица.
 

Не са достъпни новини.