Кратък фирмен профил

Колор Фуудс ЕООД - Петрич


Контакти

Петрич, 2850
ул. Дунав 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101685323
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност със селскостопански изделия, текстил, авточасти, електронна техника, гориво-смазочни материали, кожухарски изделия, търговия на едро, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция; външнотърговски бартерни и компенсационни сделки и реекспорт; строителство, монтаж, проектиране, ремонт, реконструкция и модернизация, пусково-наладъчни работи, предприемачество, строителство и модернизация на мотели и крайпътни заведения, инженеринг, сделки с готови строителни продукти и строителни материали в страната и чужбина; научно-изследователска, технологична и приложна дейност; разработване, прилагане и производство на технологии, съоръжения, програмни продукти, нови материали и технологично оборудване, маркетинг, посредническа дейност, външна и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги незабранени със закон; строителство, разработване и експлоатация на заведения за обществено хранен и магазини.
 

Не са достъпни новини.