Кратък фирмен профил

Кю Вент АД - София


Контакти

София, 1434
ул. Симеон Пиронков 2А, бл. 4.6, вх. Г, ет. 4, ап. 4, 6.6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201666263
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с дървен и строителен материал
Общи събрания: Последно - 12.04.2019 
Предмет на дейност: Търговия на дебно и едро със строителни материали, търговско представителство и посредничество, както и нсяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.