Кратък фирмен профил

Софтуринвест АД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Гоце Делчев, вх. А, ет. 7, ап. 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201708883
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 18.01.2019 
Предмет на дейност: Производство на всякакъв вид стоки, незабранени от закон; вътрешно и външнотърговска дейност с хранителни и нехранителни стоки, незабранени от закон; бартерна и комисионна търговия; хотелиерска, ресторантъорска и внедрителска дейност; експлоатация на заведения за развлекателни игри /без хазарт/; кафе-аперитиви, видеоклубове, дискотеки, сладкарници; транспортна дейност - превоз на пътници и товари; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; всякакъв вид битови услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

Не са достъпни новини.